wizualizacja logotypu
wizualizacja logotypu

goldstamping

press to zoom
wizualizacja logotypu
wizualizacja logotypu

wytłoczonego na papierze

press to zoom
wizualizacja logotypu na ścianie
wizualizacja logotypu na ścianie
press to zoom
LOGOTYP DLA FIRMY FLOW BI.

 

Misją Flow BI jest upraszczanie procesów decyzyjnych
w organizacji, na każdym szczeblu.

 

Firma osiąga to poprzez implementację rozwiązań analitycznych wspomagających proces podejmowania decyzji, monitorujących kondycję firmy oraz realizację projektów wewnętrznych.

Założeniami tego projektu była przede wszystkim prostota
i czytelność logotypu, w którego skład oprócz znaku graficznego miały wchodzić słowa: Flow (koncepcja wywodząca się
z psychologii), BI (Business Intelligence) oraz dopisek Discover Insights.