top of page
LOGOTYP DLA FIRMY FLOW BI.

 

Misją Flow BI jest upraszczanie procesów decyzyjnych
w organizacji, na każdym szczeblu.

 

Firma osiąga to poprzez implementację rozwiązań analitycznych wspomagających proces podejmowania decyzji, monitorujących kondycję firmy oraz realizację projektów wewnętrznych.

Założeniami tego projektu była przede wszystkim prostota
i czytelność logotypu, w którego skład oprócz znaku graficznego miały wchodzić słowa: Flow (koncepcja wywodząca się
z psychologii), BI (Business Intelligence) oraz dopisek Discover Insights.

bottom of page